Regulamin sklepu internetowego na stronie marker4all.pl


 1. Sklep internetowy MARKER4ALL.PL prowadzony jest przez firmę:

"MARKER" Andrzej Bednarczyk
Lipowa 114 a
21-100 Lubartów

NIP: 714-103-39-33 REGON: 060232011

Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzony przez Burmistrza miasta Lubartów  nr: 5508/07
 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu - zamówienia przyjmowane są:
  • przez stronę www.marker4all.pl
  • przez e-mail markerall@gmail.com
  • telefonicznie pod numerem telefonu +48600787997
  • za pośrednictwem serwisów aukcyjnych (Allegro
 2. Wszystkie produkty oferowane przez sklep MARKER4ALL.PL są artykułami wyprodukowanymi przez firmę "Marker" Andrzej Bednarczyk ( nie dotyczy elementów metalowych) 
 3. Wszystkie ceny na stronach MARKER4ALL.PL są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz wyrażone są  w PLN. Ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 4. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie klienta faktura VAT (wymaga uzupełniania dodatkowych danych przy składaniu zamówienia). 
 5. Firma MARKER dostarcza towary za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt wysyłki - 13,50 zł 
 6. Zamówiony towar wysyłany jest na koszt odbiorcy za pobraniem lub po dokonaniu przelewu.  W przypadku przelewu zamówienie zostanie zrealizowane po wpłynięciu należności na konto sklepu o numerze 09 1940 1076 3068 4487 0000 0000.
 7. Każde zamówienie potwierdzane jest za pomocą e-maila lub telefonicznie.
 8. Termin realizacji to maksymalnie 5 dni roboczych. 
 9. Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do rąk osoby zamawiającej składa się czas skomletowania zamówienia oraz czas, jaki jest potrzebny Poczcie Polskiej na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Kupującego adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.
  • termin otrzymania przesyłki = czas skompletowania zamówienia + czas dostawy
  • W dniu wysyłki zamówienia Klient jest informowany o tym fakcie e-mailowo lub telefonicznie.
 10. Firma Marker zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, gdy wzbudza ono uzasadnione wątpliwości (brak adresu e-mail, nr telefonu, danych teleadresowych klienta).
 11. Firma MARKER gwarantuje możliwość zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty jego wysyłki. Zwrotowi podlega wyłącznie towar nieużywany, w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu. Zwrot bez dowodu zakupu nie jest rozpatrywany. Zwrot towaru odbywa się na koszt kupującego. Przed wysyłką zwracanego towaru prosimy o kontakt ze sklepem.
 12. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu reklamacyjnego.
 13. Podstawy reklamacji nie stanowią różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, wynikające z różnych ustawień parametrów monitora klienta.
 14. Informacje zamieszczone na stronach sklepu MARKER4ALL nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Momentem zawarcia umowy kupna-sprzedaży jest potwierdzenie przez klienta odbioru towaru.
 15. Firma MARKER gwarantuje pełną ochronę danych osobowych klientów zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883). Dane osobowe klientów będą używane tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówienia i nie bedą udostępnianie innym podmiotom ani osobom oraz nie są przechowywane do dalszego przetwarzania.
 16. Poszczególne promocje obowiązujące w danym czasie nie łączą się.
 17. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym MARKER4ALL.PL. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się z jego treścią i jego akceptacją.

 

Firma "Marker" Andrzej Bednarczyk z siedzibą w Lubartowie , ul. Lipowa 114 a, zobowiązuję się do dostarczenia towaru wolnego od wad fabrycznych. Chyba że w opisie danego przedmiotu stanowi inaczej. "Marker" Andrzej Bednarczyk zastrzega sobie ewentualne drobne uszkodzenia opakowania zewnętrznego produktu , wynikające z transportu produktu .Mimo wyżej wymienionych produkt sam w sobie musi być pełnowartościowy. Klient może też w takim przypadku, również skorzystać z procedury reklamacyjnej.

 

Opis procedury reklamacyjnej:
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem marker@marker4all.pl , lub w formie pisemnej listem poleconym (rejestrowanym) na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

 

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

 

Aby odstąpić od umowy zawartej na wwww.marker4all.pl , należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: marker@marker4all.pl . Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres :
"MARKER" Andrzej Bednarczyk 
ul.Lipowa 114 a 
21-100 Lubartów

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

 

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Numer transakcji - jest numer nadawany każdej transakcji poprzedzają go litery ID.
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

 

Brak odstąpienia od umowy:

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;;

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

 

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Lublinie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich.